Uždegimo sistema

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina EUR
1 Paskirstytojo keitimas 18-26
2 Degimo spynelės keitimas 15-29
3 Paskirstytojo dangtelio keitimas 8-12
4 Paskirstytojo kontaktų reguliavimas 9
5 Degimo kampo nustatymas (benzinas ) 9-18
6 Degimo kampo nustatymas ( dyzelis ) 26-44
7 Žvakės tikrinimas 2
8 Žvakės keitimas 2-3